برچسب‌ها: دودانگه, فریم, ساری, عکس دودانگه, بخش دودانگه
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 و ساعت |
چوپون ها در پرا

 


برچسب‌ها: دودانگه, فریم, ساری, عکس دودانگه, بخش دودانگه
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 و ساعت |

ماز خوار ( زنبور خوار)


+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در جمعه بیست و ششم مهر 1392 و ساعت |

عکاسی از فریم صحرا  در (پاپشت - مجی)

عکاسی از فریم صحرا   (انار گاله - پرا )

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در جمعه بیست و ششم مهر 1392 و ساعت |
عکاسی از بالای تپه الیرد به سمت روستاهای اطراف

تپه الیرد مابین روستایهای  امامزاده علی ، کرچا  و شلدره  واقع شده است

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در دوشنبه یکم مهر 1392 و ساعت |

 

 

عکسهای بیشتر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391 و ساعت |

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391 و ساعت |

منظره غربی روستای امامزاده علی ( به سمت روستای تلاوک)


منظره جنوب غربی روستای امام زاده علی

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391 و ساعت |
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |
این پرنده یه نوع زنبور خورک

پرنده نر

IMG4UP" />

پرنده ماده و جوجه

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

محل عکاسی : شاهرودبار -(بین روستای شلدره و کرچا)

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

پیداش کردی

IMG4UP" />

IMG4UP" />
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

هرکسی اسم این پرنده می دونه برام بنویسه

IMG4UP" />

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |
فکر کنم اسمش (ورده ) باشه که به خاطر صداش ب (بدبده) هم گفته می شه

اگر اشتباه می کنم اسم درست محلی و فارسیش رو برام بفرستید.

IMG4UP" />

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

جاده سنگده به فریم 

IMG4UP" />

IMG4UP" />

IMG4UP" />

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

جاده ساری دودانگه - روستای تلاوک

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

اسم این گلها رو نمیدونم اگه کسی بلده برام بنویسه

IMG4UP" />IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

IMG4UP" />

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

IMG4UP" />

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |

چای خوردن وسط جنگل اونم با سماور زغالی می چسبه ها

IMG4UP" />

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت |
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 و ساعت |

 

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در دوشنبه هجدهم بهمن 1389 و ساعت |

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در شنبه نهم بهمن 1389 و ساعت |

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در شنبه نهم بهمن 1389 و ساعت |

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در شنبه نهم بهمن 1389 و ساعت |

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در شنبه نهم بهمن 1389 و ساعت |

 

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در شنبه نهم بهمن 1389 و ساعت |

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در شنبه نهم بهمن 1389 و ساعت |

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در شنبه نهم بهمن 1389 و ساعت |